Pieteikums

Vēlamā mācību programma
Vairāk informācijas
Vairāk informācijas
Vairāk informācijas
Vairāk informācijas
Vairāk informācijas

Programma: Sociālās aprūpes darba pamati

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

Saskarsmes psiholoģijas pamati
Aprūpes process, profesionālā ētika
Vecumposmu attīstības psiholoģijas īpatnības
Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse un dezinfekcija

Vairāk informācijas
Vairāk informācijas
Vairāk informācijas

Kvalifikācija: Auklis

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

Ievads pedagoģijā
Dziednieciskās pedagoģijas pamati
Psiholoģijas pamati
Saskarsme un profesionālā ētika
Etiķete
Ētika un estētika
Bērna radošās darbības, kustību aktivitāšu un brīvā laika organizēšana
Mājturība
Rokdarbi un rotaļlietu izgatavošana
Bērna aprūpe
Bērnu uzturs un ēdināšana
Veselības mācība un pirmā palīdzība
Higiēna un sanitārija
Sociālās palīdzības sistēma Latvijā un sociālā rehabilitācija
Likumdošana un tiesību pamati
Darba vides aizsardzība un ergonomika
Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati
Lietišķā informātika

Vairāk informācijas

Kvalifikācija: Florists

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

Botānika un puķkopība
Floristikas materiālmācība
Kompozīcija un krāsu mācība
Floristikas izstrādājumi
Uzņēmējdarbība un tirgzinības
Likumdošana un tiesiskie pamati
Darba vides aizsardzība un pirmā palīdzība
Saskarsme un profesionālā ētika

Vairāk informācijas
Piezīmes un komentāri.
*Uzņemšana skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.